ES finansējuma piesaiste 

Piesaistām līdzekļus privātpersonām, fondiem, asociācijām, uzņēmumiem organizācijas mērķu sasniegšanai.

Piesaistām ES finansējumu un cita veida atbalstu privātpersonām, fondiem, asociācijām, uzņēmumiem organizācijas mērķu sasniegšanai.

 

Piedāvājam:

1) atbalsta avotu apzināšanu un identificēšanu;

2) projekta, t.sk. biznesa plāna, izstrādi

3) projektu ieviešanu.